kello
Timantin puhtaus

HINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ – TIMANTIN PUHTAUS

Useimmat timantit pitävät sisällään jonkin verran puhtauteen liittyviä ominaisuuksia. Kun timanttia luokitellaan puhtauden osalta perustuu arvosana viiteen osatekijään: puhtaustekijöiden lukumäärään, niiden kokoon, sijaintiin, väriin ja luonteeseen. Myös heijastuksilla on tällöin merkitystä. Arvioinnissa käytetään 10 X luuppia. Jos harjaantunut katsoja ei löydä puhtauteen vaikuttavaa tekijää tällä suurennoksella, sillä ei ole merkitystä puhtausarvosanaan.

Epäpuhtauksia eli sulkeumia on 31 erilaista tyyppiä ja ne jaetaan kolmeen päätyyppiin; 1) sellaisiin, jotka ovat täysin timantin sisällä 2) sellaisiin, jotka lähtevät timantin pinnasta ja ulottuvat sen sisälle ja 3) sellaisiin, jotka on aikaansaatu erilaisilla toimenpiteillä tai hiomisen aikana.

Esimerkkinä timantin sisällä olevista sulkeumista ovat mineraalikiteet, joita voi olla 24 erilaista. Yleisimmät timanteissa olevat mineraalikiteet on timantti itse, oliviini ja granaatti. Esimerkkinä sulkeumista, jotka lähtevät timantin pinnasta ja ulottuvat sen sisälle on nk. feather, joka on itse asiassa lohkeama timantin pinnassa ja voi vaikuttaa voimakkaasti timantin kestävyyteen. Kova napautus voi aikaansaada ”höyhenen” laajenemisen ja lopulta lohkaista kiven. Esimerkkinä sellaisesta sulkeumasta, joka on aikaansaatu erilaisilla toimenpiteillä on laserporauksen jäljet. Tällainen toteutuu silloin kun timantissa on sisällä tumma sulkeuma, joka häiritsee valon kulkua. Timantin pinnasta porataan kulku sulkeumaan, joka putsataan jonka jälkeen tyhjä tila täytetään lasiaineella, jolloin timantti näyttää alkuperäistä paljon paremmalta. Tällaisia lasitäytteisiä timantteja on paljon markkinoilla. Niitä ei saa myydä mainitsematta asiasta ostajalle. Tämä siksi, että timantti saattaa mennä rikki esim. ultrasonic puhdistuslaitteessa tai lasiaine saattaa ajanmittaan alkaa kellastua, lisäksi korujenpuhdistuslaitteet voivat aiheuttaa muutoksia lasitäytteen väriin, samoin kuin kultasepän korjaustyössään käyttämä soihtu. Johtuen toimenpiteen hinnasta, suurin osa lasitäytteisistä timanteista on kooltaan yli karaatin. Suomessa mikään virallinen taho ei valvo timanttien myyntiä, joten suoralla kysymyksellä kannattaa varmistua ettei kauppias varmasti ”unohda” mainita asiasta.

Itse puhtausluokkia on kaikkiaan 11 erilaista, esim. meillä paljon tarjolla oleva puhtausluokka VS jaetaan sekin VS1:een ja VS2:een sen mukaan onko harjaantuneen silmän vaikea vai helppo nähdä sulkeumat. Alimman I -puhtausluokan (Suomessa tätä puhtausluokkaa voidaan merkitä myös P-kirjaimella) kanssa kehottaisin olemaan varovainen, sillä etenkin I3 (P3) -puhtausluokan kivistä voidaan sanoa, että niissä sekä timantin kauneus että kestävyys ovat vakavasti uhattuina ja I1 (P1):ssäkin joko kauneus tai kestävyys on jonkin verran uhattuna.

Epäpuhtaudet/sulkeumat voivat olla myös positiivinen asia; niistä voi löytää symboliikkaa, ne auttavat tunnistamaan oman kiven ja ne voivat kertoa myös timantin iästä sekä löytöalueesta.